SAKE
- Kirinzan Shuzo
“Classic Futsushu”
Niigata Prefecture  -  $24
- Kurosawa Junmai Kimoto
Nagano Prefecture  -  $14
- Dewatsuru Kimoto Junmai
Akita Prefecture (O)  -  $26 
- Hamakawa Shoten "Bijofu - the Gentleman" Tokubetsu Junmai
Kochi Prefecture  -  $26
- Kinshihai Brewery “Yukikage Snow Shadow” Tobubetsu Junmai Niigata Prefecture  -  $29
- Dewatsuru Junmai Ginjo
Akita Prefecture (O)  -  $32
- Miyoshino Jozo “Hanatomoe” Usunigori Junmai Ginjo
Nara Prefecture  -  $33
- Sakata Brewery “Snow Moon Beauty”
Junmai Ginjo
Yamagata Prefecture  -  $18
- Masushino Shuzo “Daku” Nigori
Niigata Prefecture  -  $27
- Sakata Brewery “Jokigen Yuzu Sake”
Yamagata Prefecture -  $20 
- Masushino Brewery "Ten To Chi - Heaven & Earth" Junmai Ginjo
Niigata Prefecture  -  $40 returning soon
- Rihaku Shuzo “Wandering Poet” Junami Ginjo
Shimane Prefecture  -  $36 returning soon